სკოლიდან იწყება ყველაფერი


მირზოევი ლეილა ნიზამი, ქ.მარნეულის #5 საჯარო სკოლა
მარნეული
2011-05-28
2011-06-28
პროექტის მიზანია სკოლის თვითმმართველობის გაძლიერება სხვადასხვა საშულებებით მათ შორის ტრენინგებით ისეთ თემებზე როგორიცაა არჩვნები, სამოქალაქო აქტიურობის როლი და მნიშვნელობა, მოსწავლეთა უფლება მოვალეობები და სხვა. პროექტი ფარგლებში მოხდება მოსწავლეთა ჯგუფური ვიზიტები ადგილობრით თვითმმართველობაში და არასამთავრობო ორგანიზაციებში. პროექტის ავტორი არის აზერბაიჯანელი მოსწავლე, რომელიც ქართულ სკოლაში სწავლობს, ძალიან მოტივირებული რომელიც საუკეთესო მაგალიტს მისცემს თავის თანატოლებს.
1 თვე
450 დოლარი
183