ახალგაზრდობა უდანაკარგოდ


ადამია ანა ზაზა, სსიპ რუსთავის #1 საჯარო სკოლა
რუსთავი
2011-05-29
2011-09-29
პროექტის მიზანია ახალგაზრდების განათლება ადრეული ფეხმძიმობისა და მისი შეწყვეტის უარყოფითი ფაქტორების შესახებ. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება ტრენინგები, სემინარები, დისკუსიები, შეხვედრები ფსიქოლოგობეთან და ჯანდაცვის სპეციალისტებთან.
4 თვე
450 დოლარი
550