"ჩვენ ერთად ვსწავლობთ!"


კვანჭიანი სალომე , ქ.თბილისის 217 საჯარო სკოლა
თბილისი
2016-12-17
2017-03-17
პროექტის მიზანა სკოლაში ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა. მოსწავლეები ჩაატარებენ გამოკითხვას მოსახლეობის ინფორმირებულობის დადგენის მიზნით, ჩატარდება ასევე ტრენინგი ინკლუზიურ განათლებაზე, მოეწყობა ნახატების გამოფენა და ძერწვის ინტეგრირებული გაკვეთილები და გასართობ-შემეცნებითი გაკვეთილი. ბიბლიოთეკის ფართში მოეწყობა ადაბტირებული კუთხე.
3 თვე
450 დოლარი
100
100