,,ჩვენ გვსურს ცვლილებები“


ფაცია მაკა , სსიპ სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ თეკლათის საჯარო სკოლა
სენაკი
2016-12-18
2017-03-18
პროექტის მიზანია გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა. მოეწყობა პროექტის პრეზენტაცია, ჩატარდება პროექტამდე და პროექტის შემდგომი მოსახლეობის გამოკითხვა, ტრენინგი. მომზადდება ბუკლეტები და მოეწყობა ფილმის ჩვენება-განხილვა, ჩატარდება ესეების კონკურსი, ინფორმაცია გაშუქდება ფბ-ს საშუალებით და მომზადდება კედლის გაზეთი.
3 თვე
449.69 დოლარი
135
135