,,არა– შეზღუდულ შესაძლებლობებს!“


ღვანიძე თინა , სსიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეორე სვირის #2 საჯარო სკოლა
ზესტაფონი
2017-01-12
2017-03-12
პროექტის მიზანია, მოსწავლეთა ცნობიერების ამაღლება შშმ პირების მიმართ და სკოლის ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება (პროექტორი). პროექტის ფარგლებში ჩატარდება ტრენინგი შეზღუდული შესაძლებლობების შესახებ (უფროსკლასელებისთვის TOT, რომლებიც იმუშავებენ უმცროსებთან), მოეწყობა ფილმის ჩვენება, აქცია "ჩვენ თანასწორნი ვართ", მოწვეულ იქნება შშმ პირი ვინც წარმატებას მიაღწია, გაიმართება დისკუსია. მომზადდება სლაიდ-შოუ და პროექტის შესახებ ინფორმაცია გაშუქდება ადგ. ტელევიზიაში.
2 თვე
450 დოლარი
76
76