ჩვენ ვიცავთ ჩვენს უფლებებს


SP kirtadze sopio eldari, სამტრედიის # 12 საჯარო სკოლა
სამტრედია
2011-05-29
2011-07-29
პროექტის მიზანია სამოქალაქო კლუბის დაარსება, სადაც მოხდება მოსწავლეების მიერ სხვადასხვა პროექტების განხორციელება.
2 თვე
740 დოლარი
186