დაკარგული თავისუფლება თუ?...


ბოდოკია ნათია ოლეგი, ქუთაისის იოსებ ოცხელის სახელობის #2 საჯარო სკოლა
ქუთაისი
2011-05-29
2011-07-29
პროექტის მიზანია მოზარდებს შორის კონფლიწიტის პრევენცია. ამ მიზნის მისაღწევად სკოლაში დაარსდება სამოქალაქო კლუბი, რომელიც იმუშავებს 4 მიმართულებით, საინფორმაციო, საგანმანათლებლო, სამართლებრივი, სოციალური.
2 თვე
450 დოლარი
2815