ჯინისი


დეკანაძე მაყვალა , |სსიპ სოფელ არწივანის საჯარო სკოლა
წალკა
2017-01-17
2017-03-17
პროექტის მიზანია მოსახლეობაში ნაადრევი ქორწინებისა და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება. მოსწავლეები მოიძიებენ ნაადრევი ქორწინების უარყოფითი მხარეებისა და კანონმდებლობის შესახებ ინფორმაციას. ჩაატარებენ მოსახლეობის გამოკითხვას ადრე შექნილი ოჯახების რაოდენობის დასადგენად. მომზადდება ორენოვანი ფლაერები თუ როგორ დაიცვან თავი და მსგავს შემთხვევებში ვის მიმართონ. მომზადდება ნაადრევი ქორწინების შესახებ პრეზენტაცია.
2 თვე
448.85 დოლარი
400
400