ჯანსაღი გარემო ჯანსაღი განვითარებისათვის


ქადაგიძე ნატალია შალვა, სსიპ - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭარნალის საჯარო სკოლა
ხელვაჩაური
2017-01-22
2017-03-22
პროექტის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაცია ახალგაზრდებში და სკოლის ტექნიკური მდგომარების გაუმჯობესება. პრობლემების დადგენის მიზნით ჩატარდება კვლევა, საინფორმაციო შეხვედრა ჯანსაღ ცხოვრებაზე და კვებაზე, ტრენინგი და შეხვედრა ექიმთან "შეკითხვები ექიმს", მოეწყობა ნახატების კონკურსი, მომზადდება საინფორმაციო ბროშურები და გავრცელდება მოსახლეობაში. მოეწყობა შემაჯამებელი ღონისძიება.
2 თვე
450 დოლარი
170
170