წიგნი ცოდნის წყარო


კვენიაშვილი მადონა , ფცის საჯარო სკოლა
ქარელი
2017-01-24
2017-04-24
პროექტის მიზანია სკოლის ბიბლიოთეკის კეთილმოწყობა და წიგნებით გამდიდრება. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება გამოკითხვა წიგნების შერჩევასთან დაკავშირებით კლასების მიხედვით, შეიქმნება მკითხველთა კლუბი, მოეწყობა წაკითხული წიგნის განხილვა და საინტერესო ადამიანებთან შეხვედრები. დაიგეგმება უმცროსკლასელებთან კითხვის საათები, გამოცხადდება ნახატების, მოდერნიზებული ზღაპრებისა და ყველაზე აქტიური მკითხველი კონკურსები. შეიქმნება ბლოგი და აიტვირთება ინფორმაცია.
3 თვე
450 დოლარი
169
169