გავაუმჯობესოთ სკოლის ცხოვრება


დემურაშვილი სოფიკო ვალერი, კაზრეთის N1 საჯარო სკოლა
ბოლნისი
2011-05-29
2011-07-29
პროექტის მიზანია სკოლის თვითმმართველობის გაძლიერება და პოპულარიზაცია, რომლის ხელმძღვანელობითაც განხორციელდება სხვადსხვა ღონისძიებები, სკოლის, დაბის გარემოს გაუმჯობესება, ცხოვრების ჯანსაღ წესის დამკვიდრება და სხვა.
2 თვე
400 დოლარი