მრავალფეროვნება გვაძლიერებს.


მარგალიტაძე ია , ოზურგეთის . ს.ს.პ. მერიის საჯარო სკოლა.
ოზურგეთი
2017-11-19
2018-03-19
პროექტის ფარგლებში სკოლაში მოეწყობა რესურს ოთახი, ჩატარდება ტრენინგი პედაგოგებისთვის თემაზე „სსმ მოსწავლეთა შეფასება-გადაფასება და ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენა“, თემში მცხოვრებ შშმ პირებთან და მოსწავლეთა თვითმმართველობასთან ერთად დაიგეგმება საზეიმო ღონისძიება, მოეწყობა სსმ მოსწავლეთა ნახატების გამოფენა, მომზადდება და გავრცელდება საინფორმაციო მასალები, მოეწყობა პროექტის დასკვნითი პრეზენტაცია, ჩატარდება ინტეგრირებული ღია გაკვეთილი და თვეში ერთხელ მოხდება ანიმაციური და საბავშვო ფილმების ჩვენება. მოეწყობა დისკუსია ნანახი ფილმების შესახებ (ინტეგრირებულად სხვა მოსწავლეებთან ერთად).
4 თვე
1480 დოლარი