არა ბულინგს


გოგოჭური ნინო , სსიპ.პროფესორ ავთანდილ პოპიაშვილის სახელობის გამარჯვების საჯარო სკოლა
დედოფლისწყარო
2018-04-05
2018-06-05
პროექტის მიზანია საზოგადოებაში ბულინგის შესახებ ცნობიერების ამაღლება. მოსწავლეები შეხვდებიან ადგ. თვითმმართველობას და მათ მიერ დათმობილ ფართში ჩაატარებენ იურისტთან შეხვედრას, მოაწყობენ ფილმის ჩვენებას და განხილვას. ფსიქოლოგთან ერთად მოეწყობა დისკუსია და დაისახება მისი აღმოფხვრის გზები. თანამშრომლობა შედგება ადგ. მედიასთან.
2 თვე
450 დოლარი
400