„ გამოხატე პოზიცია“


კაშია ია , სსიპ ქ.ქუთაისის N36 საჯარო სკოლა
ქუთაისი
2018-04-09
2018-06-09
პროექტის მიზანია უმცირესობების (ბოშების და დღის ცენტრის ბენეფიციარების/ქუჩაში მცხოვრების ბავშვების) საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. კლუბის წევრები მოიძიებენ სტატისტიკას, სოც. სააგენტოდან აიღებენ ინფორმაციას სახელმწიფო რა სერვისებს სთავაზობთ მათ, დაიბეჭდება ბუკლეტები, სასწავლო ვიზიტით ესტუმრებიან პროფესიულ სასწავლებლებს, რომლებთანაც გაფორმდება მემორანდუმები, ჩატარდება გარე გაკვეთილები ხატვაში, წერასა და კითხვაში, მოეწყობა: აქცია "ჩვენ თანასწორნი ვართ", სპორტული შეჯიბრებები და შემაჯამებელი ღონისძიება. პროექტის შესახებ ინფორმაცია გაშუქდება ადგ. მედიაში.
2 თვე
450 დოლარი
61
61