აქტიური მომავლისათვის


რევაზიშვილი მარინე , სსიპ კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო გომის საჯარო სკოლა
კასპი
2018-04-19
2018-08-19
პროექტის მიზანია მოსწავლეთა ცნობიერების ამაღლება სხვადასხვა სამოქალაქო თუ სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით. პროექტის ფარგლებში მოსწავლეები ჩაატარებენ თემის პრობლემების კვლევას, გამოიკითხავენ მშობლებს თუ რამდენად არიან ჩართულნი სკოლის ცხოვრებაში, შეხვდებიან ადგ. თვითმმართველობას და განიხილავენ ახალგაზრდების პრობლემებს. ასევე ჩატარდება სემინარები აქტიური მოქალაქეობის, ლიდერობი, ადვოკატირებისა და პროექტის დაგეგმა-მართვის შესახებ, გამოცხადდება ესეებისა და პოსტერების კონკურსი, მოეწყობა კონფერენცია და შემაჯამებველი ღონისძიება.
4 თვე
450 დოლარი