ვმოხალისეობთ ხალისიანად


ლუქუნიძე მარიამ ქრისტო, ხაშურის #1 საჯარო სკოლა
ხაშური
2011-05-30
2011-08-30
პროექტის მიზანია სკოლაში დაარსებული სამოქალაქო კლუბის ინიცირებით მოხდეს მოხალისეობის პოპულარიზაცია და დამკვიდრება ადგილობრივ თემში. პროექტის ფარგლებში იგეგმება შეხვედრები სხვადასხვა ორგანიზაციებთან და თემთან.
3 თვე
450 დოლარი
1000