სკოლის ინფრასტრუქტურული და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;


ჟუჟნიაშვილი ზოია , ქვემო ხვითის საჯარო სკოლა
გორი
2018-04-19
2018-07-19
პროექტის მიზანია კლუბის ოთახის კეთილმოწყობა და კლუბის სამუშაო გარემოს შექმნა. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება წიგნის კვირეული, ნახატების კონკურსი, მოეწყობა საჯარო გამოსვლისთვის მოხსენებები "დემოკრატიის ისტორია და საქართველო" და "ქვეყნის დემოკრატიულობის შეფასების კრიტერიუმები", ჩატარდება ტრენინგები "რა არის დემოკრატია და რას ნიშნავს დემოკრატიული საზოგადოება", დაიბეჭდება ბუკლეტები დისკრიმინაციაზე, მოსახლეობაში ჩატარდება გამოკითხვა "დაცულია თუ არა საქართველოში ადამიანის უფლებები", მოწვეულ იქნება სახალხო დამცველის წარმომადგენელი, ჩატარდება ვიქტორინა და პროექტის შემაჯამებელი ღონისძიება.
3 თვე
450 დოლარი
71