21- ე საუკუნის სენი - ნარკომანია


garslian armeuh pavle, ნინოწმინდის #3 საჯარო სკოლა
ნინოწმინდა
2011-05-30
2011-07-30
პროექტის მიზანია მოზარდებში ნარკომანიის პრევენცია, ამ მიმართულებით პროექტი ითვალისწინებს ტრენინგების, დისკუსიების შეხვედრების ჩატარებას და ინტერნეტ ბლოგის შექმნას.
2 თვე
450 დოლარი
5