რეგიონის კულტურული და ეროვნული მრავალფეროვნება


ლეკიშვილი კახა დავითი, ასპინძის საჯარო სკოლა
ასპინძა
2011-05-30
2011-07-30
პროექტის ფარგლებში მოხდება დაბა ასპინძის და სოფელ დამალის სომხური საჯარო სკოლების დამეგობრება და გაიმართება შეხვედრები ეროვნული ენის სწავლების ხელშეწყობის მიზნით. ასევე პროექტი ითვალისწინებს კულტურულ ღონისძიებებს და გაზეთის გამოცემას.
2 თვე
450 დოლარი
154