"წიგნი თავისუფლებაა, კითხვა კი ბედნიერება" ნიკო ლორთქიფანიძე


გრიგოლია ნანა , N 70-ე საჯარო სკოლა
თბილისი
2018-11-01
2019-02-01
პროექტის მიზანია საზოგადოებაში წიგნიერების დონის ამაღლება ლიტერეატურული კაფის შექმნის გზით. მოსწავლეები ჩაატარებენ გამოკითხვას, რომლის მეშვეობითაც შეირჩევა რამდენიმე წიგნი, რომლებსაც მოსწავლეები თეატრალურად გააცოცხლებენ.
3 თვე
450 დოლარი
1000