"ღირსება და სამართლიანობა ყველასათვის"


ხოზრევანიძე მარიკა ავთანდილი, ადიგენის რაიონის ზანავის საჯარო სკოლა
ადიგენი
2011-05-30
2011-07-30
პროექტი ითვალისწინებს მოსახლეობის ინფორმირებას ბავშვთა უფლებების შესახებ, ითვალისწინებს ტრენინგებს ადამიანის უფლებებზე, ღია კარის დღეებს, ბუკლეტის გამოცემას, უფლებების დარღვევის ფაქტების მოძიებას და განხილვას. პროექტის ფარგლებში მოხდება რაიონში პროგრამის არამონაწილე სკოლების აქტიური ჩართვა.
2 თვე
450 დოლარი
40