ჩვენ ტოლერანტები ვართ


თოფჩიშვილი ლალი გურამი, 126 საჯარო სკოლა
თბილისი
2011-05-30
2011-09-30
პროექტის მიზანია ეროვნული უმცირესობების ინტეგრაცია საზოგადოებასთან და ამ მიზნით სხვადასხვა აქტივობების ჩატარება, მათ შორის: კონფერენცია, ტოლერანტობის თემაზე ნამუშევრების გამოფენბა, შეხვედრები ეროვნულ უმცირესობებთან, თბილისის არაქრთული სკოლებთან კავშირის დამყარება და ერთობლივი კონფერენციის მოწყობა, გაზეთის გამოშვება.
4 თვე
450 დოლარი
38