რადიო ტალღა "voice"


ბლიაძე სოფო ზვიადი, 181-ე საჯარო სკოლა
თბილისი
2011-05-30
2011-07-30
პროექტი ითვალისწინებს სკოლაში რადიოკვანძის დაარსებას.
2 თვე
450 დოლარი
30