ვინ თუ არა ჩვენ


modebadze iakobi suliko, ურაველის საჯარო სკოლა
ახალციხე
2011-05-30
2011-09-30
პროექტი ითვალისწინებს ურაველის ახალგაზრდების გააქტიურებას საკუთარი თემის ცხოვრებაში, პროექტის ფარგლებში მოეწყობა ახალგაზრდების ფორუმი, დებატები, დასუფთავების აქცია და ვიდეო რგოლის გადაღება.
4 თვე
450 დოლარი
169