მეტი პატივისცემა ქალებს


გაფრინდაშვილი მირზა , საჩხერის მუნიციპალიტეტი სოფელ ჯალაურთის საჯარო სკოლა
საჩხერე
2018-11-11
2019-02-11
პროექტის მიზანია საზოგადოების ინფორმირება ქალთა უფლებების შესახებ. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება პროექტის პრეზენტაცია, გამოკითხვა მათი ინფორმირებულობის დადგენის მიზნით, ტრენინგი, საინფორმაციო კამპანია, ფილმის ჩვენება, კონფერენცია წარმატებულ ქალებზე და სოც. მუშაკთან შეხვედრა. მოსწავლეები ფლაერზე დაიტანენ კონსტიტუციიდან ამონარიდებს და გაავრცელებენ თემში. პროექტის ფარგლებში სოფელში მცხოვრები ქალებისთვის ჩატარდება კომპიუტერის შემსწავლელი კურსები. მოეწყობა პროექტის შემაჯამებელი ღონისძიება.
3 თვე
450 დოლარი
60