არბოშიკის ,ზემო მაჩხაანისა და ოზაანის საჯარო სკოლებში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება და დემოკრატიული პროცესების ხელშეწყობა


ჭიღიტაშვილი მანანა გიორგი, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის არბოშიკის საჯარო სკოლა
დედოფლისწყარო
2011-06-01
2011-10-01
პროექტის ფარგლებში მოხდება სოფელი არბოშიკის სკოლისა და მეზობელი ზემო მაჩხაანის და ოზაანის სკოლების დამეგობრება. დაარსდება სამოქალაქო კლუბი, სადაც მო შეხვედრების, კონფერენციების და სამოქალაქო განათლებაზე ორიენტირებული სხვადსხვა აქტივობის დაგეგმვა განხორციელება.
4 თვე
450 დოლარი
65