წიგნად მოთხრობილი ტკივილი


გაგლოშვილი თამარ , სსიპ ხაშურის მუნიციპალიტეტისნ სოფელ ოსიაურის საჯარო სკოლა
ხაშური
2018-11-14
2019-03-14
პროექტის მიზანია ბულინგის პრევენცია. მოსწავლეები მოახდენენ ჩაგვრის შემთხვევების იდენტიფიცირებას, რომლის საფუძველზეც შექმნიან სიტუაციურ ამოცანებს, გამოაცხადებენ ამ ამოცანების შესაბამისად ნახატების კონკურსს და მოიძიებენ კანონმდებლობიდან მუხლებს, გამოაცხადებენ ესეების კონკურსს, შეხვდებიან სახალხო დამცველსა და კომპეტენტურ მხარეებს, წიგნად/ბროშურად გამოსცემენ თავიანთ ნაშრომს (ერთ გვერძე ამოცანა, მოსწავლეთა ნახატი და კანონი, რომელიც არეგულირებს მსგავს შემთხვევებს).
4 თვე
450 დოლარი
150