ნაადრევი ქორწინების პრევენცია


ბოკუჩავა ლიანა , გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიმითის საჯარო სკოლა
გურჯაანი
2019-01-05
2019-03-05
პროექტის მიზანინა ნაადრევი ქორწინების პრევენცია. პროექტის ფარგლებში მოსწავლეები ჩაატარებენ გამოკითხვას მოსახლეობის დამოკიდებულების დადგენის მიზნით, მოიწვევენ ექიმს, ფსიქოლოგს და ომბუდსმენს, მოაწყობენ ფილმის ჩვენებას და როლურ თამაშებს, დაამზადებენ ბუკლეტებს და გაავრცელებენ სოფელში.
2 თვე
0 დოლარი
95
95