წარმატებული ქალი თანამედროვე ცხოვრებაში


თავართქილაძე ჟუჟუნა , ზედა ვაშლოვანის საჯარო სკოლა
ხულო
2019-01-19
2019-03-19
პროექტის მიზანია გენდერული თანასწორობის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. მოსწავლეები ჩაატარებენ კვლევას მოსახლეობის დამოკიდებულების განსაზღვრის მიზნით, ითანამშრომლებენ გენდერის მედიაცენტრთან და სახალხო დამცველათან კონსულტაციის მიღების მიზნით, განიხილავენ სკოლაში არსებულ შემთხვევებს სკოლის დისციპლინარულ კომიტეტთან, გამოაცხადებენ ესეების კონკურსს, მოამზადებენ ვიდეორგოლს და მემორანდუმს გააფორმებენ სკოლის ადმინისტრაციასთან. მოსწავლეები ითანამშრომლებე ადგილობრივ გაზეთთან პროექტის გაშუქების მიზნით. პროექტის ბოლოს მოეწყობა მრგვალი მაგიდა და შეჯერდება პროექტის შედეგები.
2 თვე
450 დოლარი
382