მე და კონსტიტუცია!


მარღანია ნანა , ვარციხის საჯარო სკოლა
ბაღდათი
2019-01-20
2019-04-20
პროექტის მიზანია საზოგადოებაში კონსტიტუციის შესახებ ცნობიერების ამაღლება. მოსახლეობის ცნობიერების დონის დადგენის მიზნით ჩატარდება თემში კვლევა. მოსწავლეები გაივლიან ტრენინგ კურსს კონსტიტუციის, ადამიანის უფლებების და სასამართლო ხელისუფლების შესახებ (4 ტრენინგი), დაამზადებენ ბუკლეტებს, მოამზადებენ და გაავრცელებენ ვიდეორგოლს, ესტუმრებიან საკონსტიტუციო სასამართლოს. სკოლაში გამოცხადდება ესეების კონკურსი "ჩემი კონსტიტუცია".
3 თვე
450 დოლარი
166
166