ჯანსაღი თაობა ჯანსაღი მომავლისთვის


მჟავანაძე ნიკა თამაზი, ხუცუბნის საჯარო სკოლა
ქობულეთი
2011-06-04
2011-07-04
პროექტის ფარგლებში ჩატარდება კონფერენცია "ჯანსაღი თაობა ჯანსაღი მომავლისათვის, რის შემდეგაც სამოქალაქო კლუბები ერთობლივად დაგეგმავან ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით ღონისძიებას.
1 თვე
450 დოლარი
210