ახალგაზრდები ცვლიან გარემოს.


ჩიტორელიძე ნინო , სსპ ადიგენის მუნიციპალიტეტი მლაშეს საჯარო
ადიგენი
2019-02-10
2019-06-10
პროექტის მიზანია სკოლის ეზოს კეთილმოწყობა. პროექტის ფარგლებში მოპირკეთდება სკოლის მისასვლელი ბილიკი, ჩატარდება ტრენინგი სამოქალაქო ჩართულობასზე, მოეწყობა შეხვედრები ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და თემის წარმომადგენლებთან, ჩატარდება ტრენინგი პეტიციის შედგენასთან დაკავშირებით. მშობლების ჩართულობით მოხდება 2 პეტიციის შედგენა და წარდგენა ადგ. თვითმართველობისთვის.
4 თვე
0 დოლარი
371