„გავახსენოთ მშობლებს ბავშვობა’


ჭადაშვილი ნონა , სსიპ ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტეზრის საჯარო სკოლა
ხაშური
2019-02-10
2019-06-10
პროექტის მიზანია მშობლების და განსაკუთრებით კი მამაების გააქტიურება. მოსწავლეები ჩაატარებენ მშობელთა გამოკითხვას რამდენად ჩართულნი არიან სასკოლო ცხოვრებაში, მშობლებისთვის ჩატარდება ტრენინგი "მამის როლი შვილის ცხოვრებაში", დაიგეგმება მამების ჩართულობით სპორტული და გასართობი აქტივობები, ჩატარდება კულინარიული დუელი და საინფორმაციო შეხვედრა მათი როლის უკეთ გააზრების მიზნით, შეიქმნება "კრეატიული კლუბი" და ერთობლივად დაამზადებენ ხელნაკეთ ნივთებს მეორადი მასალებისგან, აღნიშნავენ დედის დღეს და სკოლის ეზოში მოაწყობენ სკვერს. მოეწყობა პროექტის შემაჯამებელი ღონისძიება.
4 თვე
450 დოლარი
35