მზე ყველასთვის თანაბრად ანათებს


დემურაძე ბექა მალხაზი, შ.პ.ს "ნერგები"
ბათუმი
2011-06-18
2011-07-18
პროექტის მიზანია სკოლის მოსწავლეთა ცნობიერების ამაღლება ბავშვთა უფელებებსა და მოვალეობებზე. პროექტი ითვალისწინებს სამოქალაქო კლუბებს შორის შეხვედრებს, ტრენინგებს კვლევას ბავშვთა უფლებების დარღვევის ფაქტების შესახებ და პროექტის ბოლოს წიგნის გამოცემას სახელწოდებით "მზე ყველასათვის თანაბრად ანათებს".
1 თვე
450 დოლარი
70