ჩვენ ვემზადებით აქტიური მოქალაქეობისათვის


თოთლაძე ლელა კუკური, ჩაქვის #1
ქობულეთი
2011-06-18
2011-07-18
პროექტის მიზანია აჭარის სამოქალაქო კლუბების დაახლოება, ინფორმაციისა და გამოცდილების გაზაირება ერთობლივი ღონისძიებებისა და აქტივობების დაგეგმვის მიზნით. პროექტის ფარგლებში გამოიცემა სამოქალაქო კლუბების ბუკლეტი და მოეწყობა სამოქალაქო კლუბების საქმიანობის გამოფენა.
1 თვე
450 დოლარი
170