მინდა გავხდე აქტიური მოქალაქე


დათოშვილი ირინა , ახმეტის მუნიციპალიტეტი სოფელ აწყურის საჯარო სკოლა
ახმეტა
2019-07-07
2019-09-07
პროექტის მიზანია მოსწავლეების ცნობიერების ამაღლება ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება კვლევა უფლებების დარღვევის შემთხვევების გამოსავლებად, რომელიც შემდეგ განხილულ იქნება სახალხო დამცველთან, მოეწყობა ფილმის ჩვენება-განხილვა უფლებების ცენტრის წარმომადგენლებთან ერთად და ესეების კონკურსი. მოძიებული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარდება საუბრები დაბალი კლასების მოსწავლეებთან და მათ მშობლებთან, ჩატარდება ვიქტორინა, მომზადდება და გავრცელდება ბუკლეტები კონსტიტუციისა და დეკლარაციის საფუძველზე, ეტაპობრივად ჩატარდება გამოკითხვები და პრობლემატური საკითხების გადაწყვეტის მიზნით დაიგეგმება შეხვედრები.
2 თვე
450 დოლარი
250