მდინარე აჭყვის ეკოლოგიური დაცვის მოსწავლეთა კლუბის შექმნა.


კახიძე იზაბელა , სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭყვისთავის საჯარო სკოლა.
ქობულეთი
2019-07-09
2019-10-09
პროექტის მიზანია მდინარე აჭყვის ეკოლოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. პროექტის ფარგლებში მოსწავლეები შეისწავლიან მდინარის ეკოლოგიურ მდგომარეობას, დაყოფენ მონაკვეთებად და სხვადასხვა ჯგუფები დაასუფთავებენ, ხეობაში არსებული ეკოლოგიური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას მიაწვდიან შესაბამის უწყებებს. გარდა ამისა მოსახლეობაში მოეწყობა საინფორმაციო შეხვედრები, მომზადდება და დარიგდება საინფორმაციო ფლაერები, მოსწავლეები შეხვდებიან დასუფთავების სამსახურს, ჩატარდება ტრენინგი და პრობლემატურ ადგილას გათავსდება ბანერი.
3 თვე
450 დოლარი
224