ცოდნა სიცოცხლისთვის


გორდეზიანი ლიზი , 59 საჯარო სკოლა
თბილისი
2019-11-16
2020-02-16
პროექტის მიზანია საგანგებო სიტუაციების მართვის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. მოსახლეობაში ჩატარდება გამოკითხვა შეუძლია თუ არა საზოგადოებას პირველადი დახმარების გაწევა და იცის თუ არა როგორ მოიქცეს საგანგებო სიტუაციების დროს, მოსწავლეები შეხვდებიან მანდატურს, მოიწვევენ 112-ის თანამშრომელს, ესტუმრებიან შსს-ს აკადემიას და გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრს, გაივლიან პირველადი დახმარების კურსს, ითანამშრომლებენ კლინიკა New Vision-თან. პროექტის ბოლოს ჩატარდება გამოკითხვა ინფორმაციული დონის შედარების მიზნით.
3 თვე
450 დოლარი
250