დაიცავი გარემო,გადაარჩიმე შენი მომავალი


მოსახლიშვილი მაკა , სსიპ ქალაქ რუსთავის N 3 საჯარო სკოლა
რუსთავი
2019-11-23
2020-02-23
პროექტის მიზანია მოსწავლეებს განუვითარდეთ გადაწყვეტილების მიმღებ უწყებებთან/პირებთან თანამშრომლობის უნარ-ჩვევები, კერძოდ კი ისწავლონ თუ როგორ მოახდინონ ეკოლოგიური პრობლემების ადვოკატირება. პროექტის ფარგლებში მოსწავლეები გამოიკითხავენ მოსახლეობას "საშიშია თუ არა საწარმოების გაუმართავი მუშაობა ჩვენი ჯანმრთელობისთვის", მოსწავლეები შექმნიან ფოტო-ვიდეო მასალას პრობლემების დაფიქსირების მიზნით, დაამზადებენ ბუკლეტებს "სუფთა ჰაერი ჩემი უფლებაა", ესტუმრებიან ადგ. თვითმმართველობას და ასალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, მოამზადებენ პეტიციას და ითანამშრომლებენ ადგილობრივ მედია საშუალებებთან პროექტის გაშუქების მიზნით.
3 თვე
450 დოლარი
3000