უსაფრთხო გარემოს იდეის მხარდაჭერა აქტიური მოქალაქეობით


ნადირაძე კახა , სსიპ ქ. ქუთაისის # 29-ე საჯარო სკოლა
სამტრედია
2019-11-24
2020-01-24
პროექტის მიზანია მოსწავლეებში ჟურნალისტური უნარ-ჩვევაბის განვითარება მათ საცხოვრებელ გარემოზე პოზიტიური ცვლელიბების მოხდების მიზნით. მოსწავლეები მოახდენენ პრობლემების იდენტიფიცირებას კლასების მიხედვით, შექმნიან პრობლემების ბაზას, თავიანთი საცხოვრებელი უბნების მიხედვით გადაინაწილებენ პრობლემებს და მოახდენენ მათ ადგილზე შესწავლას, გამოავლენენ პრიორიტეტულ პრობლემებს და დაგეგმავენ მათი გადაჭრის გზებს გადაწყვეტილების მიმღებ უწყებებთან ერთად (შეხვედრა, წერილობითი მიმართვა, პეტიცია ან მოხალისეობრივი თანამონაწილეობა). პროექტის ბოლოს მოხდება შედეგების შეჯამება და ჩატარდება დასკვნითი ღონისძიება.
2 თვე
0 დოლარი
37