ერთად ცვლილებებისთვის


ბოლქვაძე საბა , სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭყვას საჯარო სკოლა
ქობულეთი
2019-11-24
2020-02-24
პროექტის მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება მოქალაქეობრივი მოვალეობების შესახებ. ის, რომ ახალგაზრდებმა გაიაზრონ რამდენად მნიშვნელოვანია მათი როლი ადგილობრივი პრობლემების გადაჭრაში. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება კვლევა თუ რამდენად მონაწილეობენ ახალგაზრდები პრობლემების მოგვარებაში, ტრენინგი "მონაწილეობა და აქტიური მოქალაქეობა", თემთან შეხვედრა პრობლემების გამოვლენის მიზნით, მოეწყობა დღის ბანაკი, პრობლემის მოგვარების მიზნით მოსწავლეები ითანამშრომლებენ საკრებულოსთან, მოაწყობენ კონკურსს "ჩემი იდეა თემს" და მრგვალ მაგიდას პროექტის შემაჯამებლად.
3 თვე
450 დოლარი