ახალგაზრდები მდგრადი განვითარებისთვის


კახაძე ლიკა , სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეღლეთის საჯარო სკოლა
ხულო
2019-11-25
2019-11-25
პროექტის მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ეკოლოგიურ საკითხებზე და არსებული პრობლემების გადაჭრა. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება კვლევა, საინფორმაციო შეხვედრები, ტრენინგი "ნარჩენების მართვა და შესაძლებლობები", მოეწყობა გამწვანების აქცია, დისკუსია "რა დადებით გავლენას ახდენს ნარჩენების მართვა", მოსწავლეები ითანამშრომლებენ CENN-თან და ადგილობრივ თვითმმართველობასთან პრობლემების მოგვარების მიზნით, გაავრცელებენ ფლაერებს და მოაწყობენ მრგვალ მაგიდას.
0 თვე
0 დოლარი