ქალთა მიმართ ძალადობა დანაშაულია


ბოჭორიშვილი ნათია , ქისტაურის საჯარო სკოლა
თელავი
2019-11-25
2020-01-25
პროექტის მიზანია მოსწავლეთა ცნობიერების ამაღლება ქალთა უფლებების შესახებ და სამოქალაქო განათლების კაბინეტის მოწყობა. პროექტის ფარგლებში მოსწავლეები გამოაცხადებენ ქალთა უფლებების შესახებ კვირეულს, მოიწვევენ იურისტს, რომელიც ჩაატარებს მინი ლექციას ქალთა უფლებების შესახებ, გამოაცხადებენ ესეების კონკურსს "ჩემი თვალით დანახული ქალთა როლი საზონგადოებაში", მოეწყობა ფილისა და ვიდეორგოლების ჩვენება-დისკუსია.
2 თვე
450 დოლარი
13