,,შენ გიცავს კანონი!“


სიჭნავა ლალი , სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხემლისხიდის საჯარო სკოლა
ოზურგეთი
2019-11-27
2020-01-27
პროექტის მიზანია ქალთა უფლებების პოპულარიზაცია. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება გამოკითხვა თემში, მომზადდება საინფორმაციო ფურცლები და პოსტერები, მოეწყობა შეხვედრა-სემინარი სადაც მოსწავლეები მიიღებენ ინფორმაციას ოჯახური ძალადობის შემთხვევაში ბავშვთა უფლებებთან დაკავშირებით, დაიგეგმება აქცია "მე მაქვს უფლება და მე მიცავს კანონი", ფორუმთეატრი და შემაჯამებელი ღონისძიება. პროექტის შესახებ ინფორმაცია გაშუქდება ადგილობრივ მედიაში.
2 თვე
449.93 დოლარი
343