დავუდგეთ მხარში ერთმანეთს


ბოლქვაძე სოფიკო დავით, N9 საჯარო სკოლა
ბათუმი
2011-11-18
2012-01-18
პროექტის ფარგლებში შეიქმნება ვიდეო ფილმი სპეციალური საჭიროებების ბავშვების შესახებ, რომლის ტელევიზიით გადაიცემა და მოხდეაბ ფილმის პრეზენატცია განხილვა სკოლის დარბაზში, რომელსაც დაესწრება ადგ. მთავრობა და ადგილობრივი ორგანიზაციები.
2 თვე
448 დოლარი
335