დაეხმარე სხვას, დაეხმარე საკუთარ თავს


ვარშანიძე მარიამი როსტომი, წმ. ანდრია პირველწოდებულის სასულიერი სკოლა
ბათუმი
2011-11-18
2012-01-18
პროექტის მიზანიაშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრაცია. მოსწავლეთა ძალისხმევით ბათუმის დღის ცეტრში დამონტაჟდება პანდუსი. დამზადდება ფილმი, დაიბეჭდება სპეციალური ბროშურები, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მოეწყობა შეხვედრები. პროექტის ფარგლებში მოსწავლეები ითანამშრომლებენ ადგილობრივი ბიზნესმენთან, რომელმაც გამოთქვა სურვილი ნაწილობრივ დააფინანსოს მოსწავლეთა ინიციატივა.
2 თვე
448 დოლარი
400