ახალგაზრდები კანონის და ჯანმრთელობის დასაცავად


კერვალიშვილი შალვა თენგიზი, სსიპ. ქ.რუსთავის №4 სკოლა
რუსთავი
2011-11-19
2012-02-19
პროექტის მიზანია არასრულწოვნების მიერ კანონის უზენაესობის დაცვის ხელშეწყობა და საზოგადეობის ცნობიერების ამაღლება თამბაქოსა და ალკოჰოლის ნეგატიური ზეგავლენის შესახებ. პროექტის ფარგლებში მოხდება კანონდარღვევის ფაქტების ფოტოებზე ასახვა (თუ როგორ ხდება თამბაქოს და ალკოჰოლური სასმელის ახალგაზრდებზე მიყიდვა) ლიფლეტების დაბეჭდვა თუ რა ნეგატიური ზეგავლენა აქვს ამ პროდუქტს ჯანმრთელობაზე, პოსტერების დამზადება პროდუქტის ნეგატიურ ზეგავლენაზე. პროექტის ფარგლებში მოსწავლეები შეხვდებიან ადგ. მთავრობას და განიხილავენ ინიციატივას, რომელიც ითავალისწინებს საზოგადოებრივ ტრანსპორტში პროექტით გამოცემული პოსტერების გაკვრას. პროექტის ბენეფიციარი იქნება 1200 ადამიანი.
3 თვე
440 დოლარი
3600