წარსულით მომავლისაკენ


მამისეიშვილი მიხეილი მალხაზი, სსიპ სოფ.გეგუთის N1 საჯარო სკოლა
წყალტუბო
2011-11-19
2012-03-19
პროექტის მიზანია სოფ. გეგუთში მდებარე ისტორიული ძეგლის გეგუთის ციხე დარბაზის საზოგადოებისთვის გაცნობა და ტერიტორიაზე ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა. ამ მიზნის მისაღწევად მოსწავლეები დაასაფუთავებენ ციხე დარბაზის ტერიტორიას, შექმნიან ბროშურებს, ადგილობრივი მოსახლეობისგან აიღებენ ინტერვიუებს და შექმნიან ვიდეო კოლაჟს ისტორიული ძეგლის შესახებ. პროექტის ფარგლებში მოსწავლეები ითანამშრომლებენ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გეგუთის ადმინისტრაციული ერთეულის რწმუნებულთან და მაქსიმალურად ჩართავენ პროექტის განხორციელებაში მათ თანატოლებს.
4 თვე
742 დოლარი
317