ახალგაზრდები ჯანსაღი ცხოვრებით


გოჩიაშვილი დავითი კობა, სსიპ ქ.რუსთავის #23 საჯარო სკოლა
რუსთავი
2011-11-22
2012-03-22
პროექტის მიზანია ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდა. შეიქმნება ვიდეო რგოლი ჯანსაღი ცხოვრები წესის დამკვიდრების მიზნით, რომელშიც ასახული იქნება სხვადასხვა სპორტული სახეობები და მათი დადებითი ზეგავლენა მოზარდის ჯანმრთელობაზე. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა სხვადასხვა სპორტული ღონისძიება და მოეწყობა შეხვედრები ცნობილ სპორცმენებთან.
4 თვე
0 დოლარი
1400