კრეატივი სკოლის თვითმმართველობაში


გურასპიშვილი მაია , 136-ე საჯარო სკოლა
თბილისი
2011-11-26
2012-01-26
პროექტის ფარგლებში იგეგმება სკოლის თვითმმართველობის გაძლიერება და მოსწავლეთა აქტიური ჩართვა სასკოლო ცხოვრებაში. სკოლის თვითმმართველობაში დაარსდება სხვადსხვა მიმართულებით მომუშავე მოსწავლეთა ჯგუფები, რომლებიც თვეში თითო პროექტს განახორციელებენ. პროექტის დასასრულს შეიქმნება სკოლის თვითმმართველობის ჯურნალი, რომელიც ასახავს მათ მიერ ჩატარებულ ღონისძიებებს, პროექტის ფარგლებში მოსწავლეები ითანამშრომლებენ ორგანიზაცია New People Generation-თან.
2 თვე
445 დოლარი
26